NICO-expeditie Netherlands Initiative Changing Oceans
8

Nassau - Galway

6 april - 28 april

Van 6 april tot en met 28 april 2018 voer de Pelagia vanuit Nassau over de Atlantische Oceaan naar Galway aan de kust van Ierland. Aan boord waren onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Naturalis Biodiversity Center en het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.

Etappe 8 is de etappe van 1001 wetenschappelijke kruisbestuivingen. Het centrale thema: de ecologische gevolgen van veranderende omstandigheden in de Atlantische Oceaan. Alle onderzoekers aan boord wilden meer inzicht verkrijgen in de manier waarop de gradiënten (temperatuur, voedingsstoffen en licht) invloed uitoefenen op de soorten waarin zij geïnteresseerd waren.

Hoofdonderzoeker Corina Brussaard (NIOZ en UvA): “De Atlantische Oceaan wordt doorkruist door een aantal grote oceaanstromingen. Elke stroming heeft zijn eigen temperatuur, zoutgehalte en concentratie aan voedingszouten. Daarbij komt dat de omstandigheden, zoals licht, temperatuur en stroming, per locatie verschillen. Deze omstandigheden bepalen de leefomgeving van de mariene organismen, van microscopische eencellige algen tot minuscule zeeschelpen en grote zeeslakken.”

Onderzoeksthema’s
“Een van de onderzoeken was gericht op het sediment, om aan de hand van bodemorganismen te kijken wat de temperatuur in het verleden is geweest. Voor een ander onderzoek werd gekeken naar zeeslakken, omdat die gevoelig zijn voor verzuring. Een derde onderzoek ging over algen. Die zijn in het verleden vaak onderzocht, maar dit onderzoek is uitgevoerd volgens een nieuwe onderzoeksmethode die gebruik maakt van stabiele isotopen. Er werd ook gekeken naar niveaus van DMS (dimethylsulfide), het antibroeikasgas dat algen afgeven, vooral wanneer ze doodgaan. Dit gas wordt vervolgens omgezet in sulfaat, dat watermoleculen in de atmosfeer aanzet tot druppelvorming. Uiteindelijk ontstaan daardoor wolken. Mijn onderzoek richtte zich op de vraag waardoor algen precies doodgaan. Is dat vooral door begrazing, of ook door virusinfecties? Mijn hypothese is dat als er meer algen sterven door virusinfecties, er ook meer DMS wordt geproduceerd.”

“Een ander onderwerp van onderzoek is mixotrofie. Mixotrofen zijn organismen die zowel primaire producent als predator zijn. Er blijken veel meer organismen in de oceaan te leven die mixotroof zijn dan we wisten. Dit betekent dat algen niet alleen primaire producenten zijn, maar soms ook predatoren (ze eten bacteriën). Het geldt ook andersom: sommige beestjes kunnen ook producent worden, bijvoorbeeld als ze de chloroplasten van hun prooi gaan gebruiken.”

Eerste resultaten en bevindingen
“Wij hebben de eerste metingen verricht naar algensterfte door virussen aan de andere kant van de oceaan (de westelijke Atlantische Oceaan). Uit de eerste cijfers blijkt dat sterfte door virusinfecties ontzettend belangrijk is, vergelijkbaar met de sterfte als gevolg van begrazing. Meer ten noorden zien we meer productie dan sterfte, dat komt overeen met de algenbloei in de lente. Er is veel belangstelling voor inzicht in de formatie- en bloeidynamiek, aangezien algen uiteindelijk als voedsel dienen voor vissen en mensen (algen vormen de basis van de voedselketen). Bovendien worden geïnfecteerde eencellige algen in de bovenste waterkolom direct verteerd. Dat betekent dat de nutriënten daar vrijkomen, en dat andere soorten daar weer op kunnen groeien. Dit is cruciaal voor grote delen van de oceaan die het hele jaar door (tropen) of in de zomer (gematigde klimaatzones) weinig voedingsstoffen hebben. De impact van virussen in het ecosysteem wordt nu steeds duidelijker. Ecosysteemmodellen houden hier nog nauwelijks rekening mee, en het onderzoek in etappe 8 van onze expeditie laat zien dat die modellen aangepast moeten worden. Het betekent concreet dat we ons onterecht rijk hebben gerekend: veel organische stof komt niet terecht in de voedselketen met grazende vissen.”

Ondertussen wordt er samen met collega’s uit de Verenigde Staten al gewerkt aan een eerste publicatie over deze data van virale lysis.

 

Gerelateerde nieuws- en blogberichten

Unraveling a muddy catch from the Atlantic

First glimpse of NICO expedition samples

31 oktober 2018
RU Groningen | Het nut van algen boven water

Tussen de Bahama’s en Ierland goten algenonderzoeksters Maria Van Leeuwe en Jacqueline Stefels honderden liters oceaanwater door hun filters. In april voeren ze op onderzoeksschip de Pelagia [...]

16 mei 2018
Visualising the invisible

During this leg of the NICO-cruise NIOZ brought along a machine that allows us to measure fresh algal samples on board. This type of machine is build that it can handle the rolling seas. The [...]

27 april 2018
Hoe algen bijdragen in de strijd tegen klimaatopwarming

We zijn over de helft! Dat wil zeggen, de helft van de Atlantische Oceaan. Zaterdag passeerden we in de middag de Mid-Atlantic Ridge. De breuk die dwars door de Atlantische Oceaan loopt en [...]

24 april 2018
Wachten voor wat modder: Wat doen paleoklimatologen op de Pelagia?

Martin Ziegler, mijn PhD-supervisor, en ik bemonsteren de waterkolom en de bovenste meters van het sediment (soms wel vier kilometer diep) om zo onze gereedschapskist voor het bestuderen van [...]

21 april 2018
Study 'Sea-butterflies' & life @sea during leg 8

When I first got the news from my supervisor, Katja Peijnenburg, that I was one of the scientists on Leg 8 of the NICO expedition, I was ecstatic! It sounded like an adventure of a lifetime, [...]

21 april 2018
De kleine wereld op onderzoeksschip de pelagia

We leven met zijn vijfentwintigen op deze kleine wereld, de wereld van onderzoeksschip Pelagia. De onderste hutten met hun patrijspoorten een paar meter boven zeeniveau. In ruwer weer lijkt [...]

18 april 2018
Etappe 8 | Terug over de oost Atlantische oceaan

Begonnen vanaf de Bahamas, varen we inmiddels alweer een stuk Noordelijker en hebben we de korte broeken verruild voor warmere kleding. Het verschil in temperatuur van de oceaan en de [...]

12 april 2018
Geen wetenschap zonder de bemanning van de RV Pelagia

Wetenschap op zee is nergens zonder een belangrijke groep mensen aan boord: de bemanning. Op de RV Pelagia is een team van dertien man sterk de hele dag bezig ons onderzoek te faciliteren. [...]

11 januari 2018
Plankton pompen: de staat van de zee verteld door kleine beestjes

We zijn nu een week onderweg met de eerste leg van 'Netherlands Initiative on Changing Oceans'. De eerste paar dagen stelde de Noordzee ons behoorlijk op de proef qua zeeziekheid, [...]

20 december 2017

Meer legs