NICO-expeditie Netherlands Initiative Changing Oceans
7

St. Maarten - Nassau

12 maart - 4 april

Vervuiling in de Golf van mexico

Wat brengt de machtige Mississippi rivier met zich mee de zee in? Dit rivierwater bevat grote hoeveelheden klei, zand en organisch materiaal en ook veel opgeloste voedingsstoffen en andere belangrijke elementen zoals spoormetalen. De voedingsstoffen, grotendeels afkomstig uit de landbouwgebieden waar de Mississippi doorheen stroomt, zorgen voor versnelde algengroei en problemen met waterkwaliteit in de Golf van Mexico. Tijdens deze tocht onderzoeken we de rol van dit enorme deltagebied in de kringlopen van voedingsstoffen, sporenmetalen en organisch materiaal in de kustzone van de Golf van Mexico. Ook kijken we op de bodem van dit zeegebied naar de biologische productie en afbraak van methaan, een belangrijk broeikasgas. Bij opwarming van de aarde kan er namelijk extra methaan vrijkomen uit de oceaan, met name uit gebieden zoals de golf van Mexico en de Mississippi delta.

Hoeveel er netto van dit broeikasgas uit de zee in de atmosfeer terecht zal komen, hangt af van snelheid waarmee het vrij komt tegenover de snelheid waarmee het methaan door bacteriën wordt opgegeten. Daarnaast nemen we diepe sedimentmonsters waarin we zoeken naar zogenoemde biomarkers, moleculen die we kunnen gebruiken om een klimaatreconstructie te maken van dit gebied.

Gerelateerde nieuws- en blogberichten

Meer legs