NICO-expeditie Netherlands Initiative Changing Oceans
6

St. Maarten - St. Maarten

27 februari - 10 maart

Van 26 februari tot en met 10 maart 2018 werd het onderzoek rond de Sababank voortgezet. Aan boord waren onderzoekers van Wageningen Marine Research en het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.

In etappe 6 ging het om onderzoek naar ecosystemen op de Sababank.

Erik Meesters (Wageningen Marine Research): “De Sababank is het grootste onderzeese atol in het Caraïbische gebied en een van de grootste ter wereld (2500 km2). Langs een groot deel van de rand van de Sababank liggen uitgestrekte koraalriffen. De koralen zorgen voor een driedimensionale structuur waar alle planten en dieren gebruik van maken en vormen dus de bouwstenen van de bank.”

Onderzoeksthema’s
“Met uitzondering van de hoge biodiversiteit aan koralen, vissen en algen is er zo goed als niets bekend over het ecologisch functioneren van de bank en hoe dit unieke ecosysteem in elkaar zit. Aangezien de Sababank niet in de buurt ligt van grote landmassa’s, is er weinig invloed vanaf het land (zoals eutrofiëring, milieuvervuiling, plastic afval). Onderzoeksvragen: welke ecosystemen liggen waar op de Sababank, en hoe hangen ze met elkaar samen? Hoe functioneert de Sababank biologisch, chemisch en hydrodynamisch binnen het Caraïbische gebied?”

“De verschillende zeebodemgemeenschappen op de bank zijn daartoe met onderwatercamera’s in kaart gebracht. Het gaat om ‘habitat mapping’ van koraal, sponzen en algen gemeenschappen. Ook zijn de nettoproductiviteit (primaire productie) en de nettoproductie van calciumcarbonaat gemeten. Hierdoor kunnen we beter begrijpen of de Sababank en andere riffen in de regio de zeespiegelstijging kunnen bijbenen in een steeds warmer wordende zee.”

Eerste resultaten en bevindingen
“Een deel van het onderzoek op de Sababank was gericht op het in kaart brengen van gradiënten tussen de 15 en 28 meter diepte. De focus lag daarbij op nettocalcificatie, (bio)depositie en mineralisatie van organische stof, en op de zuurstofdynamiek in de grenslaag vlak boven de bodem. Eerste bevindingen: tussen de 15 en 30 meter diepte blijken habitats op een harde bodem bronnen van netto-NOx te zijn (NO3 + NO2). De NOx-concentraties vlak bij de bodem blijken bovendien steeds hoger dan de concentraties in het water aan de oppervlakte. Ter vergelijking: het meetstation op de zachte ondergrond was de enige plek waar geen NOx-toename werd gemeten.”

“Maar er is nog veel meer te ontdekken. De bank is 2500 km2 groot en daarmee het grootste natuurgebied van het Koninkrijk der Nederlanden. Bovendien ligt hij geheel onder water, dus het duurt even voordat je alles in kaart hebt gebracht. Er zijn nog nieuwe dingen te ontdekken, zoals enorme ‘sink holes’ in de Luymesbank, een deel van de Sababank. Op de bodem hebben we mysterieuze afzettingen gespot die om nader onderzoek vragen. En verder troffen we zeer gezonde koraalriffen aan in sommige delen van de bank, die aan alle negatieve gevolgen van klimaatverandering lijken te zijn ontsnapt. Gezonde koraalriffen zijn van belang voor toerisme, kustbescherming en visserij, en dus ook goed voor (de economie van) de eilanden.”

 

Gerelateerde nieuws- en blogberichten

NICO-expeditie ontdekt koraalrif bij Saba in opvallend goede staat

Een ongerept stuk koraalrif in een uithoek van de Saba Bank blijkt in opvallend goede staat te verkeren. Dat ontdekten wetenschappers van Wageningen Marine Research (WMR) en het Koninklijk [...]

15 maart 2018
Nieuwe lichting opstappers veilig de zee op

Wist je dat iedereen die meegaat aan boord van de RV Pelagia eerst verplicht een Safety@Sea training moet volgen? Dan leer je bijvoorbeeld wat je moet doen bij een evacuatie op zee. Hoe dat [...]

12 maart 2018
Het leven op een schip is ook psychologisch interessant

De NICO-expeditie is niet alleen waardevol vanuit biologisch en geologisch oogpunt, maar ook in sociaal opzicht: zet een groep mensen op een plek waar ze niet gemakkelijk vandaan kunnen en [...]

9 maart 2018
Are Caribbean reefs still growing?

Scientists from NIOZ & WMR investigate the state of coral reef accretion on various reef communities from Saba to Curacao.

7 maart 2018
Storm onderwater | De Sababank geeft haar geheimen stukje bij beetje prijs

We boffen hier op de Saba Bank enorm met het weer. Er is weinig tot nauwelijks wind. Wel kwam er in de loop van de week een flinke deining uit het Noordoosten en ook op 35m diepte is dat te [...]

6 maart 2018
Muziek uit de Caribische Zee

Oceaancomponist Stef Veldhuis componeert een muziekstuk in het ritme van de Caribische zeestromingen.

5 maart 2018
Geen wetenschap zonder de bemanning van de RV Pelagia

Wetenschap op zee is nergens zonder een belangrijke groep mensen aan boord: de bemanning. Op de RV Pelagia is een team van dertien man sterk de hele dag bezig ons onderzoek te faciliteren. [...]

11 januari 2018

Meer legs