NICO-expeditie Netherlands Initiative Changing Oceans
4

Oranjestad - St. Maarten

4 februari - 11 februari

oceaanwervels

Hoe worden warmte, zout en voedingsstoffen in de oceaan van a naar b gebracht? Oceaanstromingen blijken geen rechte snelwegen zijn, maar kronkelen en meanderen en wisselen onderling veel uit via ‘oceaanwervels’: grote volumes water met een ander temperatuur- en zoutgehalte dan de directe omgeving. Wervels in de Caribische Zee zijn ruim honderd kilometer in doorsnede en bewegen langzaam westwaarts. Satellieten geven informatie over de locatie en grootte van deze wervels, maar niet over hun eigenschappen onder het wateroppervlak. Hoe diep reiken deze wervels, welke watereigenschappen nemen ze mee, hoe lang bestaan ze en hoe worden ze gestuurd? Kennis daarover is van de groot belang om de effecten van wervels op het lokale klimaat en het ecosysteem te begrijpen. Tijdens deze NICO-etappe maken we een dwarsdoorsnede van een wervel en onderzoeken we de verschillen in fauna binnen en buiten de wervel.

Gerelateerde nieuws- en blogberichten

Het weer onder water

Volgens oceaanonderzoeker Femke de Jong (NIOZ) zijn de wereldzeeën tot op zekere hoogte nog een blinde vlek in het klimaatonderzoek. "En dat terwijl de oceanen wel een enorm belangrijke [...]

16 april 2018
Walvissen spotten met een onderwatermicrofoon

Hij wordt ook wel de 'troetelwalvis van de media' genoemd, maar tot nu toe weten we nog vrij weinig over de bultrug. Wetenschapper Dick de Haan van Wageningen Marine Research had [...]

18 maart 2018
Nieuwe lichting opstappers veilig de zee op

Wist je dat iedereen die meegaat aan boord van de RV Pelagia eerst verplicht een Safety@Sea training moet volgen? Dan leer je bijvoorbeeld wat je moet doen bij een evacuatie op zee. Hoe dat [...]

12 maart 2018
Nul is ook een getal

Bestaat er een woord voor het tegenovergestelde van een twitcher? Een naam voor het type vogelaar dat niet op reis gaat om een specifieke soort te zien, maar dat de waarde ontdekt van de [...]

14 februari 2018
Trouw | Nieuw probleem dreigt voor het koraal: blauwalgen

Blauwalgen bedreigen het koraal van de Antillen, het enige in ons koninkrijk. Onderzoekers zoeken naar een oplossing. "De voedselkringloop is hier flink verstoord." Lees hier het [...]

12 februari 2018
Eddies, vogels en zeezoogdieren

Eddies, of ‘oceaanwervels’, zijn enorme, ronddraaiende stromingen in oceanen en zeeën. Uit metingen met satellieten blijkt dat ze iets warmer of juist iets kouder zijn dan het omliggende [...]

12 februari 2018
ENG - Oceanographers favorite measurement machine: The CTD

One of the most important instruments on our hunt for eddies (and generally in oceanography) is the CTD. CTD stands for conductivity, temperature and depth.

9 februari 2018
'Wakkere wetenschapper' Femke de Jong vertelt in Radio 1 Focus over oceaanwervels

'Wakkere wetenschapper' Femke de Jong was vannacht live vanaf de RV Pelagia in de uitzending van Focus op NPO Radio 1 over de zoektocht naar oceaanwervels. Kennis over deze wervels [...]

8 februari 2018
De zoektocht naar een wervel

Deel 4 van de NICO-expeditie staat in het teken van wervels in de Caribische Zee. Deze kunnen water bevatten dat warmer en zoeter is dan in de omgeving. Hun diameter is ongeveer 100 [...]

8 februari 2018
Storm ín zee

Storm op zee, dat kent iedereen, er bestaan zelfs liedjes over. Storm ín zee is een heel ander verhaal. Femke de Jong, Caroline Katsman en Carine van der Boog gaan dit fenomeen onderzoeken.

5 februari 2018
Geen wetenschap zonder de bemanning van de RV Pelagia

Wetenschap op zee is nergens zonder een belangrijke groep mensen aan boord: de bemanning. Op de RV Pelagia is een team van dertien man sterk de hele dag bezig ons onderzoek te faciliteren. [...]

11 januari 2018

Meer legs