NICO-expeditie Netherlands Initiative Changing Oceans
11

Texel -Horta

3 - 17 juli

Toekomst van de RV Pelagia & Chemie van de diepzee


Tijdens deze vaartocht is onze eigen RV Pelagia het onderwerp. Er zullen metingen gedaan worden aan de scheepsschroef en de motoren en we kijken hoe het schip beweegt door de golven, hoe snel het vaart en hoeveel brandstof het gebruikt. Op deze manier willen we uitzoeken of het ontwerp van het schip, van meer dan 25 jaar geleden, inderdaad die resultaten heeft opgeleverd als toen werd gedacht. Zo kunnen scheepsbouwers in de toekomst hun ontwerpen nog beter maken.

Chemische processen in de zeebodem
Voor het tweede onderwerp gaan we de diepte in. We zullen 2 soorten kernen nemen van het zeebodemsediment op een diepte van meer dan 5 kilometer. Deze kernen zijn een paar decimeter lang, maar we zullen ook kernen 10-12 meter lang nemen. Deze monsters zullen gebruikt worden om onderzoek te doen naar de chemische processen in de zeebodem. Met name naar de rol van zuurstof op de afbraak van organische materiaal (voor een groot deel dode algen die van het wateroppervlak naar de bodem zinken) en wat daarvan de gevolgen zijn op de chemische processen in de zeebodem.

 

Meer legs