NICO-expeditie Netherlands Initiative Changing Oceans

Over NICO

Van virussen tot geluidoverlast, van koraalriffen tot walvissen

NICO is een bijzondere expeditie met onderzoek vanuit heel diverse disciplines. In het NICO-programma zijn ruim 40 onderzoeksvragen van 20 universiteiten en onderzoeksinstituten geïntegreerd: van zeebodemmonsters voor klimaatonderzoek tot virussen, van koraalriffen tot walvissen, en van geluidoverlast door scheepvaart tot diepzeemijnbouw. In totaal beslaat de expeditie twaalf etappes, variërend van enkele dagen tot meerdere weken. Vanuit thuishaven Texel - waar het NIOZ gevestigd is - vaart het schip naar Gran Canaria, steekt van daaruit de Atlantische Oceaan over naar het Caribisch deel van het koninkrijk, en de Mississippi-delta om daarna weer terug te keren voor verder onderzoek in de Noordzee en bij de Azoren.

Verbinding tussen beleidsmakers en mariene wetenschap

Expeditieleider Jack Middelburg, hoogleraar aardwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht, ziet voor de NICO-expeditie twee belangrijke doelen: "We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de grote mondiale problemen met zeeën en oceanen én we proberen zo goed mogelijk verbindingen te leggen tussen wetenschappers onderling en tussen de kenniswereld en beleidmakers."

Oceanennotitie

Een van de directe aanleidingen is ook de zogeheten Oceanennotitie die afgelopen voorjaar aan de Tweede Kamer werd aangeboden door het cabinet Rutte II. Daarin staan meer dan dertig beleidsambities met betrekking tot duurzaam gebruik en begrip van onze oceanen. “Normaal gesproken verdwijnen dat soort notities algauw de kliko in, dus met ons onderzoek willen we voorkomen dat de notitie in de vergetelheid raakt”. We geven de beleidsambities een steuntje in de rug en willen laten zien dat het NL mariene onderzoek wel degelijk een verschil kan maken.' 

Nico’s – Oceanografen in opleiding

Aan boord varen ook per leg enkele masterstudenten mee, de zogeheten 'Nico's'. NIOZ-directeur Henk Brinkhuis: “Oceaanonderzoek is een langjarig en voortdurend proces. Je kunt niet zeggen: we gaan even zes maanden de zee op en dan weten we alles wat er te weten valt. Ons plan is dan ook om samen met NWO vanaf nu eens in de twee jaar met een nieuwe NICO-expeditie te komen en zo te zorgen voor langlopend onderzoek.”

Meevaren

Op elke etappe vaart een journalist, schrijver, fotograaf of kunstenaar mee. Zij doen op eigen wijze verslag van wat ze meemaken aan boord.