Marien ecologen van de NICO-expeditie waren begin 2018 in de buurt van Saba in de Caribische Zee waar ze de eerste beelden ooit van de Nederlandse diepzee maakten. De unieke videobeelden van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) onthullen wat er leeft in de diepere wateren rond de Saba Bank. De onderzoekers stuitte op een verrassende grote diversiteit aan fauna, waaronder reuze pissebedden, zeepalingen en haaien.

Reuze pissebedden
Vooral de reuze pissebedden Bathynomus cf. giganteus zijn indrukwekkend om te zien. De soort komt alleen voor op de bodem van tropische zeeën tussen 300 en 2100 meter diepte. Ze eten vis, garnalen en wormen en kunnen wel 46 centimeter lang worden. Op de meer ondiepe stations van 450 meter, zijn het vooral haaien en garnalen die op het aas van de ALBEX-lander afkomen, terwijl op 1.400 meter vooral haaien en zeepalingen te zien zijn. De waardevolle observaties duiden op verschillen in biodiversiteit en voedsel web met toenemende diepte en vormen een basis voor monitoren van verwachte toekomstige veranderingen in dit unieke stukje Nederlandse diepe oceaan.

Stephan van Duin heeft aan boord van de RV Pelagia met een reuze pissebed in zijn hand.

Zee-egels, zachte koralen en sponzen
Met behulp van onderwatercamera's en aas-experimenten hebben de wetenschappers een eerste indruk gekregen van de bodem en diepzeeleven rondom Saba. Videobeelden laten een voornamelijk zandige bodem zien waar met regelmaat zee-egels, zachte koralen en sponzen te zien zijn. De eerste beelden maken duidelijk dat de diversiteit op de diepe hellingen van de Sababank hoog is.

Lees meer over de ontdekkingen tijdens etappe 5 van de NICO-expeditie.