NICO etappe 9B – Transport van koolstof
Canyons kunnen een belangrijke rol spelen in het transport van deeltjes naar de diepzee, aangezien ze de kortste verbinding vormen tussen de ondiepe productieve randzeeën en de voedselarme diepzee. In de kloven wordt materiaal dat rijk is aan koolstof ingevangen. Hierdoor vormen ze een soort afvoerkanaal naar de diepzee. Als de koolstof uiteindelijk in de diepzee terecht komt, wordt het voor langere tijd aan de koolstof kringloop onttrokken wat uiteindelijk weer invloed heeft op het wereldwijde klimaat. De afvoer van materiaal is mogelijk een constant proces, maar het kan ook voorkomen in episodes bijvoorbeeld na een storm of als er gevist wordt op de hellingen van de canyon. Door de vaak steile en onregelmatige topografie van de canyons is er er ook een sterke interactie met water stromingen wat kan leiden tot een toename in turbulentie, dat ook effect heeft op deeltjes transport. Dat er materiaal wordt vervoerd naar dieper water kunnen we zien aan grote deeltjeswolken die in de waterkolom gemeten worden met de CTD, maar of dit materiaal ook echt de diepzee bereikt, is tot nu toe nog niet bekend. Ook is niet bekend welke processen zorgen voor het transport van materiaal.

Lange termijn metingen
Om meer te weten te komen over de frequentie en hoeveelheid materiaal, dat door de canyon wordt vervoerd, hebben we in mei vorig jaar twee lange verankeringen weggezet. Deze lijnen met instrumentatie zijn uitgerust met een karretje dat iedere dag langs de lijn omhoog klimt door de waterkolom. Als dit gebeurt, worden de temperatuur, zoutgehalte en de hoeveelheid deeltjes in de waterkolom gemeten. Op deze manier kunnen we door de tijd heen zien wat er gebeurt met het deeltjestransport. Het is altijd een heel spannend moment om na een jaar een verankering op te halen. Allereerst moet de verankering boven komen drijven en daarna komen we er pas achter of de instrumenten de data daadwerkelijk heeft verzameld.

Fauna
Door het deeltjestransport wordt de zeebodem in de canyon aangerijkt met organisch materiaal wat dient als voedselbron voor veel dieren in de diepzee. Daarnaast zijn de wanden van de canyon heel grillig en vormt dit afwisselende terrein een goede leefomgeving voor een grote verscheidenheid aan bijvoorbeeld vis. Tijdens deze reis willen we door middel van video transecten kijken wat er aan leven voorkomt op de hellingen van de kloven. Ook gaan we metingen uitvoeren om te bepalen of de fauna profijt heeft van de grotere hoeveelheid voedsel doormiddel van in situ en ex situ experimenten.