Hoe krijgen we grip op de kansen en bedreigingen van de zeeën die aan het veranderen zijn? In de nationale, multidisciplinaire expeditie – Netherlands Initiative Changing Oceans (kortweg NICO) – verzamelen onderzoekers van ruim 20 organisaties kennis om Nederland hierop beter toe te rusten. Vanaf de RV Pelagia, het onderzoeksschip van het Koninklijk NIOZ, Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek, doen ongeveer 100 wetenschappers samen met studenten de komende 7 maanden onderzoek naar de veranderde oceanen in zeker 5 oceaanprovincies.

Van virussen tot geluidoverlast, van koraalriffen tot walvissen
NICO is een bijzondere expeditie met onderzoek vanuit heel diverse disciplines. In het NICO-programma zijn ruim 40 onderzoeksvragen van universiteiten en onderzoeksinstituten geïntegreerd: van zeebodemmonsters voor klimaatonderzoek tot virussen, van koraalriffen tot walvissen, en van geluidoverlast door scheepvaart tot diepzeemijnbouw. In totaal beslaat de expeditie twaalf etappes, variërend van enkele dagen tot meerdere weken. Vanuit thuishaven Texel - waar het NIOZ gevestigd is - vaart het schip naar Gran Canaria, en steekt van daaruit over naar Curaçao en Sint-Maarten, en de Mississippi-delta om daarna weer terug te keren voor verder onderzoek in de Noordzee en bij de Azoren.

Verbinding tussen beleidsmakers en mariene wetenschap
Expeditieleider Jack Middelburg Middelburg, hoogleraar aardwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht, ziet voor de NICO-expeditie twee belangrijke doelen: "We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de grote mondiale problemen met zeeën en oceanen én we proberen zo goed mogelijk verbindingen te leggen tussen wetenschappers onderling en tussen de kenniswereld en beleidmakers."

Oceanennotitie
Een van de directe aanleidingen is ook de zogeheten Oceanennotitie die afgelopen voorjaar aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Daarin stonden dertig beleidambities met betrekking tot duurzaam gebruik van onze oceanen. "Normaal gesproken verdwijnen dat soort notities algauw de kliko in, dus met ons onderzoek willen we voorkomen dat de notitie in de vergetelheid raakt. We geven de beleidsambities een steuntje in de rug en willen laten zien dat ons onderzoek wel degelijk een verschil kan maken", aldus Henk Brinkhuis, directeur van het NIOZ.